Skip to content

e-secretaria de doctorat

L'Oficina de Doctorat ha posat en marxa un portal de e-secretaria que us permet accedir al vostre expedient
L'Oficina de Doctorat ha posat en marxa un portal de e-secretaria. En aquest espai virtual, l'estudiant/a podrà consultar el seu expedient, les seves qualificacions, generar les seves matrícules, i d'altres tràmits relacionats amb els estudis de doctorat. Podeu accedir a traves de https://esecretaria.upc.edu/?id=1